Persoonlijke financiële scan

Veel bedrijven worstelen met de vergrijzing van het personeel en het oplopende verzuim bij oudere werknemers. Als werknemers niet lang meer voor hun pensioendatum zitten, loopt het verzuim vaak op. Daarom is het van groot belang dat werkgevers zich actief inzetten voor verzuimpreventie voor deze werknemers.

Het inkomen vormt de basis van de financiën. Duidelijk inzicht in het netto inkomen bij deeltijdpensioen of vroegpensioen is essentieel voor het maken van passende keuzes om gezond de eindstreep te halen.

De persoonlijke financiële scan is geeft inzicht en overzicht van o.a. het netto inkomen bij:

  • Vroegpensioen of deeltijdpensioen
  • Overlijden vóór pensioendatum
  • Pensionering
  • Overlijden ná pensioendatum

Persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek met een onafhankelijk financieel planner wordt een ‘op maat’ rapport gemaakt waarin ook eerder opgebouwde pensioenen, lijfrentepolissen e.d. worden meegenomen.
Ook de partnersituatie wordt in beeld gebracht, dit om een compleet inkomensbeeld te geven. Dit alles wordt vertaald in een netto maandinkomen voor ieder scenario.

Win-win
De persoonlijke financiële scan zorgt voor richting, houvast en financiële rust. Door bijvoorbeeld deels te blijven werken en deels met pensioen te gaan, wordt de druk op oudere werknemers minder en wordt het einde van de loopbaan geen lijdensweg. Het verzuim daalt en ontstaat er op organische en humane wijze financiële ruimte om nieuwe werknemers aan te nemen. Zo gaan kostenbesparingen, soepele arbeidsmobiliteit en goed werkgeverschap hand in hand.

Periodieke herhaling
Het wordt aanbevolen om de financiële scan eens per 3-5 jaar te laten uitvoeren.

Doelgroep
Medewerkers van vanaf 50 jaar.

Onze dienstverlening

Beëindigen arbeidsrelatie medewerker

Financieel advies aan medewerker dat leidt tot het beëindigen arbeidsrelatie met wederzijds succes.

Financiële spreekuren

Met een vaste onafhankelijk financieel planner voor uw organisatie en uw medewerkers.

Persoonlijke financiële scan

Krijg een duidelijk beeld van het netto inkomen bij belangrijke life events.

Verhelpen loonbeslagen

Bijbrengen van kennis en vaardigheden en het aanleren van ander gedrag staan hierbij centraal.

Persoonlijk financieel advies

Integraal financieel advies bij life events zoals deeltijdpensioen.

Consultancy

Samen met medewerkers en afdelingen aan de slag om te werken aan effectief en efficiënt beleid.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen, opmerkingen of tips aan Finlife? Stel ze dan gerust, want uw mening telt!

    Ik heb een vraag over    Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.