Finlife Zakelijk

Persoonlijke financiële scan

Het inkomen vormt de basis van de financiën. Een duidelijk beeld van het netto inkomen bij belangrijke life events geeft rust en draagt bij aan het maken van gefundeerde financiële keuzes.

De persoonlijke financiële scan geeft inzicht en overzicht van o.a. het netto inkomen bij:

  • Overlijden vóór pensioendatum
  • Pensionering
  • Overlijden ná pensioendatum
  • Inclusief situatie van de partner
  • Totaalbeeld van het netto gezinsinkomen in alle scenario’s
  • Tips en aanbevelingen rondom persoonlijke situatie

Persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek met een onafhankelijk financieel planner wordt een ‘op maat’ rapport gemaakt waarin ook eerder opgebouwde pensioenen, lijfrentepolissen e.d. worden meegenomen. Ook de partnersituatie wordt in beeld gebracht, dit om een compleet inkomensbeeld te geven. Dit wordt vertaald in een netto maandinkomen voor ieder scenario.

De persoonlijke financiële scan wordt in bijzijn van de medewerker gemaakt. Het rapport wordt met een korte samenvatting nagezonden in pdf vorm.

Win-win
Omdat tijdens het gesprek de persoonlijke situatie wordt gecheckt en wordt bekeken of de partner is aangemeld voor het partnerpensioen dragen we niet alleen bij aan het pensioenbewustzijn van de medewerkers maar tegelijkertijd aan de wettelijke zorgplicht voor u als werkgever.

Periodieke herhaling
Het wordt aanbevolen om de financiële scan eens per 3-5 jaar te laten uitvoeren.

Doelgroep
Medewerkers van 30 tot 50 jaar.

Onze dienstverlening

Beëindigen arbeidsrelatie medewerker

Financieel advies aan medewerker dat leidt tot het beëindigen arbeidsrelatie met wederzijds succes.

Financiële spreekuren

Met een vaste onafhankelijk financieel planner voor uw organisatie en uw medewerkers.

Persoonlijke financiële scan

Krijg een duidelijk beeld van het netto inkomen bij belangrijke life events.

Verhelpen loonbeslagen

Bijbrengen van kennis en vaardigheden en het aanleren van ander gedrag staan hierbij centraal.

Persoonlijk financieel advies

Integraal financieel advies bij life events zoals deeltijdpensioen.

Consultancy

Samen met medewerkers en afdelingen aan de slag om te werken aan effectief en efficiënt beleid.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen, opmerkingen of tips aan Finlife? Stel ze dan gerust, want uw mening telt!

    Ik heb een vraag over

    Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.