Persoonlijke financiële scan

Veel bedrijven worstelen met de gevolgen van de vergrijzing en het inzetbaar houden van oudere werknemers. Als werknemers niet lang meer voor hun pensioendatum zitten, loopt het verzuim vaak op. Daarom is het van groot belang dat werkgevers zich actief inzetten voor verzuimpreventie voor deze groeiende groep werknemers.

Daarnaast kan een bedrijf te maken krijgen met een reorganisatie. Voor de betreffende medewerkers is inzicht en overzicht van de financiële gevolgen in gewone mensentaal dan van groot belang.

Het inkomen vormt de basis van de financiën. Duidelijk inzicht in het netto inkomen is essentieel om financiële rust te krijgen en passende keuzes te kunnen maken.

De persoonlijke financiële scan geeft inzicht en overzicht van het inkomensverloop bij:

  • Reorganisatie
  • Vroegpensioen of deeltijdpensioen
  • Overlijden vóór pensioendatum
  • Pensionering
  • Overlijden ná pensioendatum

Persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek met een onafhankelijk financieel planner wordt een ‘op maat’ rapport gemaakt waarin ook eerder opgebouwde pensioenen, lijfrentepolissen e.d. worden meegenomen.
Ook de partnersituatie wordt in beeld gebracht, dit om een compleet inkomensbeeld te geven. Dit alles wordt vertaald in een netto maandinkomen voor ieder scenario.

Win-win
De persoonlijke financiële scan zorgt voor richting, houvast en financiële rust. Door bijvoorbeeld deels te blijven werken en deels met pensioen te gaan, wordt de druk op oudere werknemers minder en wordt het einde van de loopbaan geen lijdensweg. Het verzuim daalt en ontstaat er op organische en humane wijze financiële ruimte om nieuwe werknemers aan te nemen. Zo gaan kostenbesparingen, soepele arbeidsmobiliteit en goed werkgeverschap hand in hand.

Bij reorganisatie wordt het dienstverband op een menselijke manier afgesloten, waarbij betreffende medewerkers volledig inzicht en overzicht hebben van de financiële gevolgen en de te nemen stappen. Zo kan het dienstverband waardig worden beëindigd.

Periodieke herhaling
Het wordt aanbevolen om de financiële scan in het kader van verzuimpreventie eens per 5 jaar te laten uitvoeren.

Doelgroep
Medewerkers vanaf 50 jaar of medewerkers die voor een reorganisatie staan.

Onze zakelijke dienstverlening

Financiële spreekuren

Periodieke spreekuren met tips en aanbevelingen die zorgen voor meer financiële fitheid, passende pensioenkeuzes en het voorkomen van financiële zorgen.

Maatwerktrajecten

Uitgebreid financieel advies bij probleemdossiers rondom verzuim en het opzetten van een  persoonlijk uittredingsplan.

Financiële scan

Vertaling persoonlijke financiële mogelijkheden bij (deeltijd)pensioen en reorganisaties. Voor houvast, financiële rust en strategische verzuimverlaging oudere werknemers.

Pensioenkeuze begeleiding

Speciaal voor werknemers die binnen 6 maanden met pensioen gaan. Complete begeleiding voor het maken van juiste en passende keuzes die leiden tot financiële rust nu en straks.

Beëindigen arbeidsrelatie werknemer

Financieel advies gericht op het kostenefficiënt en humaan beëindigen van de arbeidsrelatie. Met oog voor belangen van werkgever en werknemer.

Consultancy

Ondersteuning bij het opzetten van beleid dat is gericht op meer financiële fitheid bij werknemers, minder verzuim, kostenbesparingen en betere arbeidsmobiliteit.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen, opmerkingen of tips aan Finlife? Stel ze dan gerust, want uw mening telt!

    Ik heb een vraag over    Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.