Disclaimer

Finlife streeft er naar de informatie op deze site correct en actueel te houden. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Finlife aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de informatie die daarop staat.

Privacy

Om ons werk uit te kunnen voeren gebruiken wij persoonlijke en financiële gegevens van onze klanten. Welke gegevens dat precies zijn is afhankelijk van de werkzaamheden die we gaan uitvoeren voor de klant. In een persoonlijk inventarisatiegesprek zal worden bepaald welke gegevens benodigd zijn. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij dit benodigd is voor een gewenst en/of benodigd financieel product (zoals een hypotheek).

Iedere medewerker van Finlife zal met grote zorgvuldigheid omgaan met de persoonlijke en financiële gegevens van onze klanten. Wij slaan de documenten zorgvuldig op in een beveiligde externe omgeving. Met leveranciers van software en ICT oplossingen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

De klant kan altijd inzage krijgen in de eigen persoonlijke en financiële gegevens. In de regel bewaren wij persoonlijke en financiële gegevens voor de duur van minimaal 5 jaar. Als de klant wenst dat de gegevens eerder verwijderd dienen te worden, kan de klant dit via de mail of schriftelijk aan ons verzoeken. Wij zullen de persoonlijke en financiële gegevens dan direct verwijderen en de klant ontvangt een bevestiging hiervan.