Maatwerktrajecten

Wanneer een medewerker door omstandigheden niet meer mee kan of mee wil komen is er sprake van een verlies-verlies situatie. In zulke situaties zorgt Finlife voor een win-win oplossing waarbij menselijkheid en kostenefficiency met elkaar worden verbonden.

Het naderende einde van een dienstverband is voor mensen vaak een ingrijpende gebeurtenis. Er heerst onzekerheid over de situatie na het beëindigen van het dienstverband, vooral in financieel opzicht.

In een maatwerktraject maken wij alle mogelijkheden, zoals WW, deeltijdpensioen of vroegpensioen, helder en tastbaar. Ook wanneer dit nog niet mogelijk is wordt gezocht naar een oplossing om win-win te behalen.
In een persoonlijk financieel advies worden alle financiële mogelijkheden en keuzes op persoonlijk niveau vertaald, inclusief sociale voorzieningen, cao bepalingen en belastingen. De medewerker wordt compleet en integraal begeleid waardoor er financieel houvast ontstaat. Op deze wijze wordt het dienstverband op een waardige wijze afgesloten mét financiële rust voor nu en straks.

Zo ziet een compleet adviestraject eruit:

Inventarisatiegesprek
We starten met een persoonlijk gesprek. Hierin inventariseren wij de persoonlijke situatie en de wensen van betreffende medewerker en eventuele partner.  De inventarisatie vormt de basis voor het persoonlijk financieel advies op maat.

Persoonlijk adviesrapport op maat
Op basis van de inventarisatie en eventuele wensen en ideeën van de werkgever, maken we een persoonlijk financieel rapport op in ‘begrijpelijke taal’.
Met hierin het verloop van het inkomen in de loop der jaren, inclusief eventuele toeslagen en dergelijke. Omdat ook de partnersituatie in beeld wordt gebracht ontstaat er een integraal beeld van de gezinsfinanciën. Er worden tevens passende tips gegeven en aanbevelingen gedaan om het netto besteedbare inkomen te verhogen en structureel te besparen op de uitgaven. Wij sturen dit persoonlijke adviesrapport naar de medewerker toe ter voorbereiding op het persoonlijke vervolggesprek.

Vervolggesprek
In een vervolggesprek lichten we het rapport verder toe en is er alle ruimte om vragen te stellen. Zo heeft de medewerker een compleet beeld en kan men gefundeerde keuzes maken doordat er inzicht is in de financiële gevolgen. Dit biedt richting en houvast voor de toekomst. De carrière kan op deze wijze waardig worden afgesloten waarbij zowel de medewerker als de werkgever samen winnaar zijn.

Aanvragen uitkeringen
In een aanvullende afspraak helpen we de medewerker met het aanvragen van de uitkeringen die volgen uit het advies. Hierdoor weet de medewerker zeker het plan correct wordt uitgevoerd. We houden hierbij natuurlijk ook rekening met de loonheffingskorting(en),

Nazorg
Ook na afronding van het traject kunnen de medewerkers bij Finlife terecht voor vragen over het adviesrapport.

Doelgroep
Medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst binnen 5 jaar eindigt en bij probleemdossiers.

Onze zakelijke dienstverlening

Financiële spreekuren

Periodieke spreekuren met tips en aanbevelingen die zorgen voor meer financiële fitheid, passende pensioenkeuzes en het voorkomen van financiële zorgen.

Maatwerktrajecten

Uitgebreid financieel advies bij probleemdossiers rondom verzuim en het opzetten van een  persoonlijk uittredingsplan.

Financiële scan

Vertaling persoonlijke financiële mogelijkheden bij (deeltijd)pensioen en reorganisaties. Voor houvast, financiële rust en strategische verzuimverlaging oudere werknemers.

Pensioenkeuze begeleiding

Speciaal voor werknemers die binnen 6 maanden met pensioen gaan. Complete begeleiding voor het maken van juiste en passende keuzes die leiden tot financiële rust nu en straks.

Beëindigen arbeidsrelatie werknemer

Financieel advies gericht op het kostenefficiënt en humaan beëindigen van de arbeidsrelatie. Met oog voor belangen van werkgever en werknemer.

Consultancy

Ondersteuning bij het opzetten van beleid dat is gericht op meer financiële fitheid bij werknemers, minder verzuim, kostenbesparingen en betere arbeidsmobiliteit.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen, opmerkingen of tips aan Finlife? Stel ze dan gerust, want uw mening telt!

    Ik heb een vraag over    Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.