Verhelpen loonbeslagen

Naast de administratieve druk kost het verwerken van een loonbeslag vaak veel tijd. Mensen waarbij beslag wordt gelegd zijn vaak minder productief doordat de problemen worden meegenomen naar de werkvloer. Onderzoek van het Nibud toont aan dat het verlies aan productiviteit minimaal 20% bedraagt. Bij een modaal fulltime salaris worden de kosten voor de werkgever ingeschat op ruim € 13.000 per jaar! (bron: kostenscan Nibud).

In zo’n situatie is het dus belangrijk om effectief met de medewerker te werken aan een duurzame oplossing. In eerste instantie zullen we in de financiële spreekuren aan de slag gaan met de mensen die een loonbeslag hebben. Als de situatie te complex of uitgebreid is, dan kunnen we het traject uitbreiden met persoonlijke begeleiding van de medewerker.
Ons doel is om mensen te laten leren van het verleden en ze op positieve wijze te begeleiden naar een betere financiële zelfredzaamheid. Hierbij staan het bijbrengen van kennis en vaardigheden en het aanleren van verstandig financieel gedrag centraal. Zo zorgen we voor een duurzame oplossing de problemen, waardoor loonbeslagen zich in de toekomst niet meer voordoen.

Onze dienstverlening

Beëindigen arbeidsrelatie medewerker

Financieel advies aan medewerker dat leidt tot het beëindigen arbeidsrelatie met wederzijds succes.

Financiële spreekuren

Met een vaste onafhankelijk financieel planner voor uw organisatie en uw medewerkers.

Persoonlijke financiële scan

Krijg een duidelijk beeld van het netto inkomen bij belangrijke life events.

Verhelpen loonbeslagen

Bijbrengen van kennis en vaardigheden en het aanleren van ander gedrag staan hierbij centraal.

Persoonlijk financieel advies

Integraal financieel advies bij life events zoals deeltijdpensioen.

Consultancy

Samen met medewerkers en afdelingen aan de slag om te werken aan effectief en efficiënt beleid.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen, opmerkingen of tips aan Finlife? Stel ze dan gerust, want uw mening telt!

    Ik heb een vraag over    Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.