Maatwerktrajecten

Het naderende einde van een dienstverband is voor mensen vaak een ingrijpende gebeurtenis. Er heerst vaak onzekerheid over de situatie na het beëindigen van het dienstverband, vooral in financieel opzicht.

In een maatwerktraject maken wij alle mogelijkheden, zoals deeltijdpensioen of vroegpensioen, helder en tastbaar. In een persoonlijk financieel advies worden alle financiële keuzes op persoonlijk niveau vertaald, inclusief sociale voorzieningen, cao bepalingen en belastingen. De medewerker wordt compleet en integraal begeleid waardoor er financieel houvast is voor nu en later. Op deze wijze wordt het dienstverband op een waardige wijze afgesloten.

Zo ziet een compleet adviestraject eruit:

Inventarisatiegesprek
We starten met een persoonlijk gesprek. Hierin inventariseren wij de persoonlijke situatie en de wensen van betreffende medewerker en eventuele partner.  De inventarisatie vormt de basis voor het persoonlijk financieel advies op maat.

Persoonlijk adviesrapport op maat
Op basis van de inventarisatie en eventuele wensen en ideeën van de werkgever, maken we een persoonlijk financieel rapport op in ‘begrijpelijke taal’ met hierin het verloop van het inkomen in de loop der jaren, inclusief eventuele toeslagen en dergelijke. Omdat ook de partnersituatie in beeld wordt gebracht ontstaat er een integraal beeld van de financiën. Er worden tevens passende tips gegeven en aanbevelingen gedaan om het netto besteedbare inkomen te verhogen en structureel te besparen op de uitgaven. Wij sturen dit persoonlijke adviesrapport naar de medewerker toe ter voorbereiding op het persoonlijke vervolggesprek.

Vervolggesprek
In een vervolggesprek lichten we het rapport verder toe en is er alle ruimte om vragen te stellen. Zo heeft de medewerker een compleet beeld en kan men gefundeerde keuzes maken doordat er inzicht is in de financiële gevolgen. Dit biedt richting en houvast voor de toekomst. De carrière kan op deze wijze waardig worden afgesloten waarbij zowel de medewerker als de werkgever samen winnaar zijn.

Nazorg
Ook na afronding van het traject kunnen de medewerkers bij Finlife terecht voor vragen over het adviesrapport.

Doelgroep
Medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst binnen 5 jaar eindigt en bij probleemdossiers langdurig verzuim.

Onze dienstverlening

Beëindigen arbeidsrelatie medewerker

Financieel advies aan medewerker dat leidt tot het beëindigen arbeidsrelatie met wederzijds succes.

Financiële spreekuren

Met een vaste onafhankelijk financieel planner voor uw organisatie en uw medewerkers.

Persoonlijke financiële scan

Krijg een duidelijk beeld van het netto inkomen bij belangrijke life events.

Verhelpen loonbeslagen

Bijbrengen van kennis en vaardigheden en het aanleren van ander gedrag staan hierbij centraal.

Persoonlijk financieel advies

Integraal financieel advies bij life events zoals deeltijdpensioen.

Consultancy

Samen met medewerkers en afdelingen aan de slag om te werken aan effectief en efficiënt beleid.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen, opmerkingen of tips aan Finlife? Stel ze dan gerust, want uw mening telt!

    Ik heb een vraag over    Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.